وبلاگ

مدل طراحی محیط های یادگیری ساختن گرا از جاناسن (jonassen) مبتنی بر حل مساله

مطلب اول: مدل طراحی محیط های یادگیری ساختن گرایی در رویکرد سازنده گرایی نیز مدلهای مختلفی مطرح گردیده که از مهم ترین آنها می توان به نظریه انعطاف پذیری شناختی اسپرو، محیط یادگیری سازنده گرا جاناسن و محیط های یادگیری باز هانافين و اولیور اشاره نمود که در این میان، مدل یادگیری سازنده گرا جاتاسن شناخته شده ترین می باشد که در ادامه به تشریح این مدل پرداخته می شود. جاناسن (1999) در مقاله خود بنام "طراحی محیط های یادگیری سازنده گرا "به [...]

ادامه مطلب...